Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Informacja dla Rodziców uczniów klas IV-VIII

Szkoła od dnia 01.06.2020 r. organizuje konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Powrót do szkoły wiąże się z przestrzeganiem  procedury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów. Jest ustalony metraż i ilość dzieci w klasie. Stan taki będzie do czasu zmiany obostrzeń przez MEN.  Wszystkie wytyczne znajdują się na stronie MEN i KO. Jeżeli Państwa dziecko będzie korzystało z konsultacji, proszę o zapoznanie się z umieszczonymi na stronie internetowej szkoły procedurami oraz uzupełnienie i wysłanie drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły – sprudnam@interia.pl lub dostarczenie do szkoły oświadczenia.

Informacja dla Rodziców dzieci z klas I-III

Szanowni Państwo!

Szkoła od dnia 25.05.2020 r. organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci klas I-III. Powrót do szkoły wiąże się z przestrzeganiem  procedury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów. Jest ustalony metraż i ilość dzieci w klasie. W naszej szkole na dzień 25.05. 2020 r. jest możliwość przyjęcia 7 uczniów, ponieważ muszą być zapewnione sale dla klas IV-VIII. Stan taki będzie do czasu zmiany obostrzeń przez MEN.  Wszystkie wytyczne znajdują się na stronie MEN i KO.  Zaznaczam, że nie są to normalne zajęcia dydaktyczne i nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne. Jeżeli  Państwa dziecko będzie korzystało z takiej formy opieki proszę aby dokumenty umieszczone na stronie internetowej szkoły uzupełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły – sprudnam@interia.pl lub dostarczyć do szkoły do dnia 22.05.2020 r. (piątek) do godz. 10:00.

Z poważaniem dyrektor Jolanta Kot-Zięba

Nabór do Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Młp.

Egzamin Ósmoklasisty

W tym roku szkolnym egzamin dla uczniów klas ósmych odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. (wtorek-czwartek). Informujemy, iż te dni są wolne od zajęć dydaktycznych.

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej w czasie pandemii

Procedury i wymagania do funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej w okresie pandemii:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej od dnia 6 maja do odwołania – na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 780) i wytycznych GIS oraz MEN.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Kryteria przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego:

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW:

INFORMACJA

Drodzy Rodzice,
informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r.

Wesołych Świąt!

WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice! (13.03.2020 r.)

Ze względu na zamknięcie szkoły do 25.03.2020 r. zgodnie z zaleceniami MEN zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie nas w tzw. zdalnym nauczaniu. W tym celu prosimy o zmobilizowanie swoich dzieci do logowania się na e-dzienniku i odczytywania wiadomości w celu zapoznania się z zadaniami i wyegzekwowania ich wykonania. W klasach I-III dotyczy to tylko Rodziców. Zapewniamy, że z zadaniami, które przygotujemy, uczniowie bez konieczności naszej pomocy poradzą sobie bez trudu. Przede wszystkim będą one ukierunkowane na utrwalenie wiadomości. Pracę uczniów skontrolujemy i ocenimy po powrocie dzieci do szkoły.

Polecamy ponadto programy edukacyjne, które będą emitowane przez TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP „abc” codziennie od godz. 11.15.

Okres od 16.03 do 25.03.2020 r. nie jest czasem wolnym i zarówno uczniowie jak i Rodzice powinni odpowiedzialnie podejść do realnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Prosimy, aby dzieci pozostawały w domach.

Dyrektor szkoły
Jolanta Kot-Zięba

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Czytaj dalej »

Ważne!

W związku z zaistniałą sytuacją Rekolekcje, jak i Dzień Otwartej Szkoły jest odwołany. Wszelkie deklaracje i wnioski związane z rekrutacją prosimy przesyłać drogą pocztową.

« Nowsze wydarzenia Starsze wydarzenia »
Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej