Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ MAŁEJ

mgr Małgorzata BIENIEKhistoria, przyroda, plastyka, technika

mgr Sabina BILIŃSKAjęzyk niemiecki

mgr Jolanta BŁONIARZmatematyka, informatyka

mgr Krzysztof CHWAŁKAedukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna CZACH – edukacja wczesnoszkolna, muzyka

mgr Justyna PIWOWAREK-KOSMALAchemia, biologia, geografia

mgr Agata CZECHOWICZ – fizyka

mgr Krzysztof GOLEMAwychowanie fizyczne

mgr Marzena JASIŃSKAnauczyciel wspomagający, biblioteka

mgr Michał LUBECKIjęzyk angielski

mgr Anna SUPERSONdoradztwo zawodowe

ks. Rafał TĘCZAreligia

mgr Cecylia FURMANjęzyk polski

mgr Ewa SOŁTYSedukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena WIŚNIEWSKAnauczanie przedszkolne

mgr Grażyna WITALECedukacja wczesnoszkolna

mgr Anita WOJNARwychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna KOLBUS – świetlica

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej