Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Z kulturą mi do twarzy

Oddział przedszkolny dołączył do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Program ma na celu promowanie wśród dzieci kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wychowanie w duchu wartości: piękna, dobra, patriotyzmu.

Program kształtuje postawę empatii, szacunku wobec siebie, osób starszych czy niepełnosprawnych, przynależność do kraju i regionu zamieszkania. Dzieci poznają normy i zasady życia społecznego, wdrażając je w codzienne życie. Zadania które przewiduje program, przedszkolaki będą realizować przez cały rok szkolny 2020/2021.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej