Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Egzamin Ósmoklasisty

W dniach 16-18 czerwca w naszej szkole odbył się Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Zgodnie z wszelkimi zaleceniami i procedurami wszystko odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym – uczniowie zobowiązani byli posiadać założone maseczki, utrzymywać odpowiednią odległość od siebie, a także zdezynfekować dłonie przed wejściem na salę egzaminacyjną. U każdego ucznia wykonano również pomiar temperatury ciała.

Uczniowie mogli mieć ze sobą małą butelkę wody oraz własne przybory szkolne. Resztę przyniesionych rzeczy musieli pozostawić w specjalnie przygotowanych pojemnikach.

Każdego dnia inna osoba z klasy jako przedstawiciel odbierała od Pani Dyrektor arkusze egzaminacyjne wraz z Przewodniczącym Zespołu Nadzorującego.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej