Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Informacja dla Rodziców uczniów klas IV-VIII

Szkoła od dnia 01.06.2020 r. organizuje konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Powrót do szkoły wiąże się z przestrzeganiem  procedury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów. Jest ustalony metraż i ilość dzieci w klasie. Stan taki będzie do czasu zmiany obostrzeń przez MEN.  Wszystkie wytyczne znajdują się na stronie MEN i KO. Jeżeli Państwa dziecko będzie korzystało z konsultacji, proszę o zapoznanie się z umieszczonymi na stronie internetowej szkoły procedurami oraz uzupełnienie i wysłanie drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły – sprudnam@interia.pl lub dostarczenie do szkoły oświadczenia.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej