Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Informacja dla Rodziców dzieci z klas I-III

Szanowni Państwo!

Szkoła od dnia 25.05.2020 r. organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci klas I-III. Powrót do szkoły wiąże się z przestrzeganiem  procedury związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów. Jest ustalony metraż i ilość dzieci w klasie. W naszej szkole na dzień 25.05. 2020 r. jest możliwość przyjęcia 7 uczniów, ponieważ muszą być zapewnione sale dla klas IV-VIII. Stan taki będzie do czasu zmiany obostrzeń przez MEN.  Wszystkie wytyczne znajdują się na stronie MEN i KO.  Zaznaczam, że nie są to normalne zajęcia dydaktyczne i nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne. Jeżeli  Państwa dziecko będzie korzystało z takiej formy opieki proszę aby dokumenty umieszczone na stronie internetowej szkoły uzupełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły – sprudnam@interia.pl lub dostarczyć do szkoły do dnia 22.05.2020 r. (piątek) do godz. 10:00.

Z poważaniem dyrektor Jolanta Kot-Zięba

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej