Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej w czasie pandemii

Procedury i wymagania do funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej w okresie pandemii:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej od dnia 6 maja do odwołania – na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 780) i wytycznych GIS oraz MEN.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Kryteria przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego:

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW:

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej