Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Egzamin Ósmoklasisty

W tym roku szkolnym egzamin dla uczniów klas ósmych odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. (wtorek-czwartek). Informujemy, iż te dni są wolne od zajęć dydaktycznych.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej