Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

„Dobrze Cię widzieć”

W ostatnim tygodniu marca w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Cię widzieć” wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach zajęcia związane z bezpieczeństwem na drodze.

Uczniowie młodszych klas przypomnieli sobie przede wszystkim zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Starsi natomiast mieli o wiele szerszy zakres wiedzy do przypomnienia i utrwalenia.

Troska o dobro dzieci oraz kształtowanie właściwych nawyków w kwestii ich bezpieczeństwa to sprawy priorytetowe. Dlatego ważne jest, aby uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności i nauczyli się rozpoznawać zachowania bezpieczne oraz te, które zagrażają życiu i zdrowiu.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej