Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Dni wolne – informacja

W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej na okres świąteczny, tj. w dniach 18-23 kwietnia 2019 r. informuję, że w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych: 18, 19 i 23 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych dla uczniów w godzinach pracy świetlicy. Przedszkole w tych dniach pracuje w stałych godzinach od 8.00 do 13.00. W tym okresie nie będzie autobusu szkolnego ani obiadów.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Jolanta Kot-Zięba

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej