Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Podsumowanie akcji „Góra Grosza” 2019

W tegorocznej akcji „Góra Grosza” uczniowie zebrali łącznie 252,73 zł.

Liczba posegregowanych nominałami pieniędzy przedstawia się następująco:

5840 x 0,01 gr = 58,40 zł.

2404 x 0,02 gr = 48,08 zł.

1415 x 0,05 gr = 70,75 zł.

  179 x 0,10 gr = 17,90 zł.

   78 x 0,20 gr = 15,60 zł

   54 x 0,50 gr = 27,00 zł.

      5 x 1 zł     =    5 zł.

       1 x 10 zł  =   10 zł.     Razem:  252,73 zł.

Największe zaangażowanie w zbieraniu monet wykazał uczeń kl. II – Oskar Waliłko. Przyniósł ich najwięcej, co przełożyło się też na najwyższą uzyskaną kwotę.

W segregacji i przeliczaniu pieniędzy pomagali nie tylko uczniowie starszych klas, ale również przedszkolaki.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w akcji.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej