Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

100-lecie szkoły – galeria

Uroczystość 100-lecia szkoły rozpoczęła Msza św. celebrowana pod przewodnictwem ks. kanonika dr Wacława Sopla proboszcza parafii Rudna Wielka.

Podczas mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.

Pani Dyrektor Jolanta Kot wita wszystkich gości przybyłych na uroczystość 100-lecia Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej.

Zastępca Burmistrza Głogowa Młp., pan Jerzy Komaniecki odczytuje Uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Młp. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rudnej Małej sztandaru zawierającą szczegółowy opis jego wyglądu.

Pan Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Młp. przekazuje sztandar na ręce pani dyrektor Jolanty Kot.

Pani dyrektor przekazuje sztandar uczniom.

Członkowie pocztu sztandarowego prezentują awers i rewers sztandaru, którego opis odczytuje nauczycielka prowadząca uroczystość – pani Grażyna Witalec.

Proboszcz parafii Rudna Wielka ks. dr Wacław Sopel odczytuje akt nadania pani dyrektor Dyplomu Bene Merenti oraz odznaczenia Salus Christifdelium Suprema Lex za wieloletnią i ofiarną służbę dla Kościoła przez Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego.

Głos zabierają kolejno:poseł na Sejm RP, Stanisław Ożóg, w imieniu Starosty Rzeszowskiego – pani Lucyna Sokołowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Bernadeta Gąsior.

Przedstawiciele Rady Rodziców wyrażają wdzięczność za starania pani dyrektor na rzecz stworzenia uczniom jak najlepszych warunków pracy, gratulują sukcesów wychowawczych i dydaktycznych.

Głos zabierają: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – pan Marek Zaleśny, były Inspektor Oświaty w Głogowie Młp., pan Stanisław Sarama, poprzedniczka pani Jolanty Kot na stanowisku dyrektorki szkoły – pani Stefania Kozdraś-Wójcik, komendant PSP w Rzeszowie – pan Waldemar Wilk.

Następuje moment symbolicznego sadzenia drzewka z okazji 100-lecia szkoły.

Gabrysia Bąk i Kasia Lampart zapraszają do obejrzenia części artystycznej uroczystości.

W najstarsze dzieje szkoły uczniowie wprowadzają polonezem.

Czasy I wojny światowej przypominają uczennice odśpiewaniem pieśni pt. „Piechota”.

Pod datą 5 listopada 1916 r. w zachowanej kronice szkolnej widnieje napis: „Polska zmartwychwstała”.

Po krótkim okresie niepodległości 8 września 1939 r. do Rudnej Małej wkraczają Niemcy. W atmosferę II wojny światowej wprowadza grą na skrzypcach Weronika Wilczyńska.

Prowadząca uroczystość przewodnicząca szkoły Marcelina Mierzwa opowiada, jak podczas wojny pomieszczenia szkoły służyły za kwatery dla żołnierzy niemieckich, a towarzyszący jej Adrian Laskowski cytuje wyjątki z najstarszej kroniki.

Dawnym nauczycielom i wychowankom szkoły uczniowie dedykują wiązankę instrumentalną. W takt „Fal Dunaju” tańczą walca Kasia Lampart i Adrian Laskowski.

Marcysia Mierzwa zaprasza kolegów do przedstawienia „w telegraficznym skrócie” najważniejszych wydarzeń z życia szkoły pod dyrekcją mgr Jolanty Kot.

Chłopcy prezentują najważniejsze wydarzenia ostatniego dwudziestolecia.

„Skoro święto szkoły dziś tu obchodzimy
I jej wyprawiamy setne urodziny,
To tradycja daje już pomysł gotowy:
Koniecznie być musi tort urodzinowy!”

„Wszyscy niech pomogą zdmuchnąć świeczki teraz,
Aby się spełniły staruszki marzenia.”

„A wraz z życzeniami ślemy występ krótki,
Najpierw nasze słodkie szkolne krasnoludki.”

Tańczące przedszkolaki czekały na swój występ bardzo długo, ale wzbudziły największy aplauz.

„Każda wartościowa współczesna drużyna,
Która w sporcie sobie wspaniale poczyna,
Cheerleaderek drużyną pochwalić się może.
Więc i nasza stulatka dziewczęta ma hoże.”

Wszyscy artyści i panie opiekujące się nimi wyśpiewują na pożegnanie piosenkę pt. „Życzymy szkole na urodziny”.

Na pożegnanie zadowoleni z występu wychowankowie Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej wraz z paniami nauczycielkami za sprawą pana Piotra Michny – członka Polskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi pocztowych ślą zgromadzonym dobre życzenia poprzez wypuszczenie gołębi.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej